Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοινώσης Συλλόγου ΔΕΠ

Προβολή Ανακοίνωσης

04.04.2017

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Μελών ΔΕΠ Οδοντιατρικής - 3/4/2017

Η  ΓΣ των μελών ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ της 3ης Απριλίου 2017, αποφάσισε την  επ’  αόριστόν αποχή από το κλινικό και διδακτικό  εκπαιδευτικό έργο, (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό) διεκδικώντας την επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας της Σχολής, που αφορούν την μηδενική χρηματοδότηση της Σχολής, την υποστελέχωση σε εκπαιδευτικό - διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, την δαιδαλώδη γραφειοκρατική  διαδικασία του ΕΛΚΕ και την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τα μέλη ΔΕΠ που απορρέουν από παλαιότερα ψηφισμένους  νόμους.
Η ΓΣ εκδηλώνοντας εμπράκτως το κοινωνικό της πρόσωπο προς τους ασθενείς , αποφάσισε οι κλινικές προπτυχιακού 2ου και 3ου ορόφου να είναι ανοικτές από τις 24 Απριλίου και μετά,  κάθε Τετάρτη  9.00-13.00, όπου θα αντιμετωπίζονται  τα επείγοντα προβλήματα που θα παρουσιάζονται σε ασθενείς που η θεραπεία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Οι Διευθυντές εργαστηρίων θα καθορίσουν  το προσωπικό που θα απασχοληθεί εκ περιτροπής , ενώ οι φοιτητές θα πρέπει να συνοδεύουν τους ασθενείς τους. 

Η ΓΣ  αποφάσισε επίσης την σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης την Δευτέρα 24 Απριλίου όπου θα επανεξετασθεί η κατάσταση των προς επίλυση θεμάτων. 

Κ. ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ

Πρόεδρος