Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

12.05.2022

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προπτυχιακών Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση για την περίοδο 1/5/2022 έως 31/7/2022.

 

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ 5032778 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ανακοινώνεται η έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για το Τμήμα Οδοντιατρικής και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Για το Τμήμα Οδοντιατρικής υπάρχουν 16 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδ. Μαθήματος 51310) για την περίοδο 1/5/2022 έως 31/7/2022. Διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από 01/04/2022 έως 15/04/2022 και ώρα 00:00.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο»