Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

27.11.2018

3ο εξάμηνο- ομάδα Γ΄

Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος Ι

Ενημερώνουμε τους φοιτητές, (3ο εξάμηνο- ομάδα Γ΄), ότι η Εργαστηριακή Άσκηση, αύριο, Τετάρτη 28/11/2019, δεν  θα πραγματοποιηθεί.

Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί, στο τέλος του εξαμήνου, κατά τη συμπληρωματική εργαστηριακή άσκηση.

 Από τη Γραμματεία του Μαθήματος