Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

12.10.2020

ΘΕΜΑ:«Χορήγηση Χρηματικών Βραβείων από Εστία Ναυτικών Ν.Π.Ι.Δ.»

Από Γραμματεία Τμήματος

Σας προωθούμε ανακοίνωση της Εστίας Ναυτικών Ν.Π.Ι.Δ. σχετικά με την χορήγηση Χρηματικών Βραβείων στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών στους φοιτητές που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 4176059

 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

τηλ. 210 3688260