Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

09.10.2018

9ο εξάμηνο 2018-19-Πρόγραμμα παραδόσεων μαθήματος "Οργάνωση & Διαχείριση Οδοντιατρείου"

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Παρακαλούμε, δείτε τα συνημμένα αρχεία: το αρχικό πρόγραμμα των παραδόσεων και την ανακοίνωση μετάθεσης, η οποία αναφέρει τις αλλαγές που θα ισχύσουν για τα 5 πρώτα μαθήματα.