Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

15.05.2017

Αξιολόγηση μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017

Από Γραμματεία ΟΜΕΑ

Έναρξη: 15 Μαΐου 2017 - Λήξη: 19 Ιουνίου 2017

Αγαπητοί φοιτητές,

Βασικός στόχος της διαδικασίας αξιολόγησης των μαθημάτων του εξαμήνου σας είναι η καταγραφή της δικής σας άποψης σχετικά με τα θετικά και αρνητικά στοιχεία που παρουσιάζουν αυτά και η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης.

Η μαζική συμμετοχή σας στη διαδικασία της αξιολόγησης είναι η μόνη εγγύηση ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτήν θα είναι αξιόπιστα και συνεπώς, αξιοποιήσιμα.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ξεχωριστά για κάθε ένα μάθημα που παρακολουθείτε και έχετε συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων σας.  Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε συγκεντρωμένα τα μαθήματα και κάνοντας κλικ σε καθένα ανοίγει και το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο.

Σας επισημαίνουμε ότι το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ΑΝΩΝΥΜΟ. Η συμμετοχή σας γίνεται με το username και το password που χρησιμοποιείτε στο my-studies και σας παρέχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει. Η μόνη πληροφορία που καταγράφεται είναι αν το συγκεκριμένο αναγνωριστικό (username) έχει συμμετάσχει στην έρευνα ή όχι.

Στο παρόν εξάμηνο, πέραν της δυνατότητας που έχετε να κάνετε την αξιολόγησης από οποιονδήποτε Η/Υ, οποιαδήποτε ώρα μέσα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται παραπάνω, θα σας δοθεί η τεχνική δυνατότητα και ο χρόνος, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων μαθημάτων να πραγματοποιήσετε την αξιολόγηση. Για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία  τα μαθήματα κάθε εξαμήνου έχουν χωριστεί σε ομάδες, όπως βλέπετε στη συνέχεια. 

Ευχαριστούμε, προκαταβολικά, που συμβάλλετε στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου της Οδοντιατρικής Σχολής.

Από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Οδοντιατρικής

 
 

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης 

Πρόεδρος: Καθ. Α. Κακάμπουρα Μέλη: Καθ. Κ. Τσιχλάκης, Καθ. Ε. Κιτράκη, Καθ. Δ. Χαλαζωνίτης, Αν. Καθ. Ν. Νικητάκης, Επ. Καθ. Η. Γούσιας, Επ. Καθ. Χρ. Ραχιώτης

 

Μαθήματα 2ου Εξαμήνου

 

51066

Ανατομική ΙΙ

51248

Βιολογική Χημεία Ι

51045

Γενική Ιστολογία/Εμβρυολογία - Ιστολογία και Εμβρυολογία Στόματος

51156

Οδοντιατρικά Υλικά

51051

Οδοντική Μορφολογία και Εισαγωγή στη Σύγκλειση

     

 

Μαθήματα 4ου Εξαμήνου

1Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

51085Α

Ακίνητη Προσθετική Ι

51077Α

Κινητή Προσθετική Ι

51210

Οδοντική Χειρουργική Ι

51211Α

Περιοδοντολογία Ι

51252Β

Κλινική Άσκηση Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών (ΚΣΑΑ)

2Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

51204

Επιδημιολογία

51206

Παθολογική Ανατομική

51080

Προληπτική Οδοντιατρική

 

Μαθήματα 6ου Εξαμήνου

1Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

51085

Ακίνητη Προσθετική Ι

51215Α

Ενδοδοντία ΙΙ

51077

Κινητή Προσθετική Ι

51252Γ

Κλινική Άσκηση Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών (ΚΣΑΑ)

2Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

51207Α

Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος II

51079

Ειδική Νοσολογία

51044

Εμφυτεύματα Ι

51205

Στοματική Χειρουργική Ι

51257

Φαρμακολογία ΙΙ

 

Μαθήματα 8ου Εξαμήνου

1Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

51095Β

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

51215Γ

Ενδοδοντία ΙΙ

51219Β

Κινητή Προσθετική ΙΙ

51218Γ

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ

51213Γ

Περιοδοντολογία ΙΙ

Μαθήματα επιλογής

51301

Οδοντιατρική Πληροφορική (Μάθημα επιλογής)

51309

ΩΡΛ (Μάθημα επιλογής)

2Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

51223

Γηροδοντιατρική

51093

Γναθοπροσωπική Χειρουργική Ι

51250

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική

51255Α

Ορθοδοντική ΙΙ

51177Α

Παιδοδοντιατρική Ι

51208Β

Στοματική Χειρουργική ΙΙ

51173

Στοματολογία Ι

51187

Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος

 

Μαθήματα 10ου Εξαμήνου

1Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

51095

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

51215

Ενδοδοντία ΙΙ

51219

Κινητή Προσθετική ΙΙ

51218

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ

51213

Περιοδοντολογία ΙΙ

2Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

51209

Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ

51207

Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος II

51250Β

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική

51208

Στοματική Χειρουργική ΙΙ

51094

Στοματολογία ΙΙ