Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

29.06.2018

Αξιολόγηση μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018

Από Γραμματεία ΟΜΕΑ

Έναρξη: 01 Ιουλίου 2018 - Λήξη: 21 Ιουλίου 2018

Αγαπητοί φοιτητές,

Βασικός στόχος της διαδικασίας αξιολόγησης των μαθημάτων του εξαμήνου σας είναι η καταγραφή της δικής σας άποψης σχετικά με τα θετικά και αρνητικά στοιχεία που παρουσιάζουν αυτά και η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης.

Η μαζική συμμετοχή σας στη διαδικασία της αξιολόγησης είναι η μόνη εγγύηση ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτήν θα είναι αξιόπιστα και συνεπώς, αξιοποιήσιμα.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ξεχωριστά για κάθε ένα μάθημα που παρακολουθείτε και έχετε συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων σας. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε συγκεντρωμένα τα μαθήματα και κάνοντας κλικ σε καθένα ανοίγει και το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο. Επισημαίνεται ότι, στην έναρξη κάθε ερωτηματολογίου σημειώνεται αν το μάθημα έχει ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ Ή ΚΛΙΝΙΚΗ εκπαίδευση.

Σας επισημαίνουμε ότι το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ΑΝΩΝΥΜΟ. Η συμμετοχή σας γίνεται με το username και το password που χρησιμοποιείτε στο my-studies και σας παρέχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει. Η μόνη πληροφορία που καταγράφεται είναι αν το συγκεκριμένο αναγνωριστικό (username) έχει συμμετάσχει στην έρευνα ή όχι.

Ευχαριστούμε, προκαταβολικά, που συμβάλλετε στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου της Οδοντιατρικής Σχολής.

Από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Οδοντιατρικής

 Υπεύθυνη: Αν. Καθ. Α. Κοσιώνη Μέλη: Καθ. Τρ. Παπαδόπουλος, Καθ. Κ. Τσιχλάκης, Καθ. Δ. Χαλαζωνίτης,  Αν. Καθ. Στ. Κούρτης, Αν. Καθ. Ν. Νικητάκης, Επ. Καθ. Γ. Μπομπέτσης

 

Μαθήματα 2ου Εξαμήνου

 

51066

Ανατομική ΙΙ

51248

Βιολογική Χημεία Ι

51045

Γενική Ιστολογία/Εμβρυολογία - Ιστολογία και Εμβρυολογία Στόματος

51156

Οδοντιατρικά Υλικά

51051

Οδοντική Μορφολογία και Εισαγωγή στη Σύγκλειση

     

 

Μαθήματα 4ου Εξαμήνου

51085Α

Ακίνητη Προσθετική Ι

51204

Επιδημιολογία

51077Α

Κινητή Προσθετική Ι

51252Β

Κλινική Άσκηση Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών (ΚΣΑΑ)

51210

Οδοντική Χειρουργική Ι

51206

Παθολογική Ανατομική

51211Α

Περιοδοντολογία Ι

51080

Προληπτική Οδοντιατρική

 

Μαθήματα 6ου Εξαμήνου

51085

Ακίνητη Προσθετική Ι

51207Α

Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος II

51079

Ειδική Νοσολογία

51044

Εμφυτεύματα Ι

51215Α

Ενδοδοντία ΙΙ

51077

Κινητή Προσθετική Ι

51252Γ

Κλινική Άσκηση Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών (ΚΣΑΑ)

51205

Στοματική Χειρουργική Ι

51257

Φαρμακολογία ΙΙ

  

Μαθήματα 8ου Εξαμήνου

51095Β

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

51223

Γηροδοντιατρική

51093

Γναθοπροσωπική Χειρουργική Ι

51215Γ

Ενδοδοντία ΙΙ

51219Β

Κινητή Προσθετική ΙΙ

51250

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική

51218Γ

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ

51255Α

Ορθοδοντική ΙΙ

51260Α

Παιδοδοντιατρική Ι

51213Γ

Περιοδοντολογία ΙΙ

51208Β

Στοματική Χειρουργική ΙΙ

51173

Στοματολογία Ι

51187

Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος

51309

ΩΡΛ (Μάθημα επιλογής)

 

Μαθήματα 10ου Εξαμήνου

51095

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

51209

Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ

51207

Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος II

51215

Ενδοδοντία ΙΙ

51219

Κινητή Προσθετική ΙΙ

51250Β

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική

51218

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ

51213

Περιοδοντολογία ΙΙ

51208

Στοματική Χειρουργική ΙΙ

51094

Στοματολογία ΙΙ