Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

21.05.2020

Αξιολόγηση μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Από Γραμματεία ΟΜ.Ε.Α.

Έναρξη: Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 Λήξη: Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

Αγαπητοί φοιτητές,

Στο τρέχον εξάμηνο ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς μας οι οποίες δεν μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη και την εκπαιδευτική διαδικασία. Προσπαθώντας να ανταποκριθούμε όσο καλύτερα μπορούσαμε στις νέες συνθήκες, αξιοποιήσαμε τις δυνατότητες που προσφέρει η εξ αποστάσεως διδασκαλία, καλύπτοντας το σύνολο της θεωρητικής εκπαίδευσης σε όλα τα εξάμηνα σπουδών. Καθώς πρόκειται για μία καινοφανή διαδικασία, κατά την οποία καταγράφηκαν τόσο κάποιες αδυναμίες όσο και αρκετά θετικά στοιχεία, διαμορφώσαμε ένα καινούργιο ερωτηματολόγιο με το οποίο ζητάμε την άποψή σας για τη διεξαγωγή των θεωρητικών μαθημάτων με αυτήν τη μέθοδο. Η άποψή σας θα αναλυθεί και θα συζητηθεί στα αρμόδια όργανα του Τμήματος, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης στοιχείων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και εντός του παραδοσιακού προγράμματος σπουδών.

Όπως πάντα, η μαζική συμμετοχή σας στη διαδικασία της αξιολόγησης είναι η μόνη εγγύηση ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτήν θα είναι αξιόπιστα και συνεπώς, αξιοποιήσιμα.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ξεχωριστά για κάθε ένα μάθημα που παρακολουθείτε και έχετε συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων σας. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε συγκεντρωμένα τα μαθήματα με το αντίστοιχο linkτου ερωτηματολογίου. Επισημαίνεται ότι, έχει ενεργοποιηθεί το νέο ερωτηματολόγιο για την εξ αποστάσεως θεωρητική εκπαίδευση.

Σας επισημαίνουμε ότι το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ΑΝΩΝΥΜΟ. Η συμμετοχή σας γίνεται με το username και το password που χρησιμοποιείτε στο my-studies και σας παρέχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει. Η μόνη πληροφορία που καταγράφεται είναι αν το συγκεκριμένο αναγνωριστικό (username) έχει συμμετάσχει στην έρευνα ή όχι.

Ευχαριστούμε, προκαταβολικά, που συμβάλλετε στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος Οδοντιατρικής.

Από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Υπεύθυνη: Αν. Καθ. Α. Κοσιώνη

Μέλη: Καθ. Ν. Νικητάκης, Καθ. Δ. Χαλαζωνίτης, Αν. Καθ. Β. Παπαϊωάννου, Επ. Καθ. Ι. Αρτοπούλου


Μαθήματα 2ου εξαμήνου σπουδών

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

link

51066

Ανατομική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L114628

51248

Βιολογική Χημεία Ι

https://survey.uoa.gr/L936427

51045

Ιστολογία και Εμβρυολογία Στόματος- Γενική Ιστολογία Εμβρυολογία

https://survey.uoa.gr/L361274

51156

Οδοντιατρικά Υλικά

https://survey.uoa.gr/L786379

51051

Οδοντική Μορφολογία και Εισαγωγή στη Σύγκλειση

https://survey.uoa.gr/L636365

Μαθήματα 4ου εξαμήνου σπουδών

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

link

51204

Επιδημιολογία

https://survey.uoa.gr/L535331

51210Α

Οδοντική Χειρουργική Ι

https://survey.uoa.gr/L223888

51206

Παθολογική Ανατομική

https://survey.uoa.gr/L429239

51211Α

Περιοδοντολογία Ι

https://survey.uoa.gr/L719573

51080

Προληπτική Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L595739

Μαθήματα 6ου εξαμήνου σπουδών

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

link

51085

Ακίνητη Προσθετική Ι

https://survey.uoa.gr/L236219

51207Α

Διαγνωστική  & Ακτινολογία Στόματος ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L637634

51079

Ειδική Νοσολογία

https://survey.uoa.gr/L457586

51044

Εμφυτεύματα Ι

https://survey.uoa.gr/L819853

51182

Ενδοδοντία Ι

https://survey.uoa.gr/L268352

51261

Κινητή Προσθετική Ι

https://survey.uoa.gr/L441618

51252Γ

ΚΣΑΑ

https://survey.uoa.gr/L375776

51205

Στοματική Χειρουργική I

https://survey.uoa.gr/L878945

51257

Φαρμακολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L974585

Μαθήματα 8ου εξαμήνου σπουδών

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

link

51095Β

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L671863

51223

Γηροδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L245877

51093

Γναθοπροσωπική Χειρουργική Ι

https://survey.uoa.gr/L555784

51215Γ

Ενδοδοντία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L285424

51219Β

Κινητή Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L237392

51250

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L613426

51218Γ

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L283427

51255Α

Ορθοδοντική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L786453

51213Γ

Περιοδοντολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L574477

51208Β

Στοματική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L439858

51173

Στοματολογία Ι

https://survey.uoa.gr/L933553

51187

Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος

https://survey.uoa.gr/L991868

51309

Ωτορινολαρυγγολογία (μάθημα επιλογής)

https://survey.uoa.gr/L139494

Μαθήματα 10ου εξαμήνου σπουδών

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

link

51209

Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L818122

51207

Διαγνωστική  και  Ακτινολογία Στόματος ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L815523

51208

Στοματική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L839594

51094

Στοματολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L468373