Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

29.06.2021

Αξιολόγηση μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2020-21

Έναρξη: Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 Λήξη: Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Αγαπητοί φοιτητές,

Βασικός στόχος της διαδικασίας αξιολόγησης των μαθημάτων του εξαμήνου σας είναι η καταγραφή της δικής σας άποψης σχετικά με τα θετικά και αρνητικά στοιχεία που παρουσιάζουν αυτά και η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης.

Η μαζική συμμετοχή σας στη διαδικασία της αξιολόγησης είναι η μόνη εγγύηση ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτήν θα είναι αξιόπιστα και συνεπώς, αξιοποιήσιμα.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ξεχωριστά για κάθε ένα μάθημα που παρακολουθείτε και έχετε συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων σας. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε συγκεντρωμένα τα μαθήματα με τον αντίστοιχο σύνδεσμο του ερωτηματολογίου. Επισημαίνεται ότι, έχει ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν έως τώρα πραγματοποιηθεί για κάθε μάθημα.

Σας επισημαίνουμε ότι το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ΑΝΩΝΥΜΟ. Η συμμετοχή σας γίνεται με το username και το password που χρησιμοποιείτε στο my-studies και σας παρέχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει. Η μόνη πληροφορία που καταγράφεται είναι αν το συγκεκριμένο αναγνωριστικό (username) έχει συμμετάσχει στην έρευνα ή όχι.

Ευχαριστούμε, προκαταβολικά, που συμβάλλετε στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος Οδοντιατρικής.

Από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Υπεύθυνη: Καθ. Α. Κοσιώνη  - Μέλη: Καθ. Ε. Κιτράκη, Καθ. Ν. Νικητάκης, Καθ. Δ. Χαλαζωνίτης, Αν. Καθ. Ξ. Δερέκα, Αν. Καθ. Σ. Ζηνέλης, Αν. Καθ. Β. Παπαϊωάννου, Εκπρόσωπος φοιτητών: Β. Τούντας


Μαθήματα 2ου εξαμήνου σπουδών

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

link

51066

Ανατομική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L154255

51503

Αρχές Βιοϋλικών

https://survey.uoa.gr/L941745

51047

Ιατρική Φυσική

https://survey.uoa.gr/L728386

51506

Ιατρική Χημεία

https://survey.uoa.gr/L352382

51504

Κρανιοστοματογναθικό Σύστημα Ι

https://survey.uoa.gr/L182484

51505

Νευροφυσιολογία

https://survey.uoa.gr/L564578

Μαθήματα 4ου εξαμήνου σπουδών

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

link

51204

Επιδημιολογία

https://survey.uoa.gr/L187493

51252Β

Κλινική Άσκηση ΚΣΑΑ

https://survey.uoa.gr/L781393

51210Α

Οδοντική Χειρουργική Ι

https://survey.uoa.gr/L256767

51206

Παθολογική Ανατομική

https://survey.uoa.gr/L667697

51211Α

Περιοδοντολογία Ι

https://survey.uoa.gr/L675853

51080

Προληπτική Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L627468

Μαθήματα 6ου εξαμήνου σπουδών

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

link

51085

Ακίνητη Προσθετική Ι

https://survey.uoa.gr/L422389

51207Α

Διαγνωστική  & Ακτινολογία Στόματος ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L739821

51079

Ειδική Νοσολογία

https://survey.uoa.gr/L294179

51044

Εμφυτεύματα Ι

https://survey.uoa.gr/L788251

51182

Ενδοδοντία Ι

https://survey.uoa.gr/L484964

51261

Κινητή Προσθετική Ι

https://survey.uoa.gr/L527736

51252Γ

ΚΣΑΑ

https://survey.uoa.gr/L812788

51205

Στοματική Χειρουργική I

https://survey.uoa.gr/L927381

51257

Φαρμακολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L441349

Μαθήματα 8ου εξαμήνου σπουδών

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

link

51095Β

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L187126

51223

Γηροδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L894248

51093

Γναθοπροσωπική Χειρουργική Ι

https://survey.uoa.gr/L318249

51215Γ

Ενδοδοντία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L238599

51219Β

Κινητή Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L117866

51250

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L291621

51218Γ

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L117746

51255Α

Ορθοδοντική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L649273

51260Α

Παιδοδοντιατρική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L188961

51213Γ

Περιοδοντολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L386515

51208Β

Στοματική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L796618

51173

Στοματολογία Ι

https://survey.uoa.gr/L416665

51187

Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος

https://survey.uoa.gr/L197512

51311

Εφαρμογή των Ανθρωπιστικών Επιστημών & Βασικές Αρχές Καθοδήγησης στην Οδοντιατρική

θα αναρτηθεί τις προσεχείς ημέρες, λόγω τεχνικού προβλήματος

51309

Ωτορινολαρυγγολογία (μάθημα επιλογής)

https://survey.uoa.gr/L686895


Μαθήματα 10ου εξαμήνου σπουδών

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

link

51095

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L472176

51209

Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L394982

51207

Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος II

https://survey.uoa.gr/L659533

51215

Ενδοδοντία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L537478

51219

Κινητή Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L847966

51250Β

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L431853

51218

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L783827

51213

Περιοδοντολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L242342

51208

Στοματική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L367653

51094

Στοματολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L852262

51187Β

Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος

https://survey.uoa.gr/L718941

51310

Πρακτική Άσκηση στα Οδοντιατρεία

https://survey.uoa.gr/L728133