Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

24.05.2022

Αξιολόγηση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022

Από Γραμματεία ΟΜΕΑ

Έναρξη: Τρίτη 24 Μαΐου 2022 Λήξη: Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Η αξιολόγηση των μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος με βασικό στόχο την καταγραφή της δικής σας άποψης σχετικά με τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των εκπαιδευτικών διαδικασιών και τις προτάσεις βελτίωσής τους.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ξεχωριστά για κάθε ένα μάθημα που παρακολουθείτε και έχετε συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων σας. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε συγκεντρωμένα τα μαθήματα με τον αντίστοιχο σύνδεσμο του ερωτηματολογίου. Επισημαίνεται ότι, έχει ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναγράφονται στον ΟΠΠΣ.

Σας επισημαίνουμε ότι το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ΑΝΩΝΥΜΟ. Συμμετέχετε με τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιείτε στο my-studies και σας παρέχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας  ταυτοποιεί. Η μόνη πληροφορία που καταγράφεται είναι αν το συγκεκριμένο όνομα χρήστη (username) έχει συμμετάσχει στην έρευνα ή όχι.

Όπως πάντα, η μαζική συμμετοχή σας στη διαδικασία της αξιολόγησης είναι η μόνη εγγύηση ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτήν θα είναι αξιόπιστα και συνεπώς, αξιοποιήσιμα.  Για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, αποφασίστηκε όλοι οι φοιτητές του έτους με την υψηλότερη συμμετοχή να επιβραβευθούν με προϊόντα στοματικής φροντίδας.

Ευχαριστούμε, προκαταβολικά, που συμβάλλετε στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος Οδοντιατρικής.

Από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Υπεύθυνη: Καθ. Α. Κοσιώνη  - Μέλη: Καθ. Σ. Ζηνέλης, Καθ. Ν. Κερεζούδης, Καθ. Ν. Νικητάκης, Καθ. Δ. Χαλαζωνίτης, Αν. Καθ. Ν.Γιαννακόπουλος,  Αν. Καθ. Β. Παπαϊωάννου.

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Μαθήματα 2ου Εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Σύνδεσμος

51066

Ανατομική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L472741

51503

Αρχές Βιοϋλικών

https://survey.uoa.gr/L111864

51047

Ιατρική Φυσική

https://survey.uoa.gr/L369764

51506

Ιατρική Χημεία

https://survey.uoa.gr/L696296

51504

Κρανιοστοματογναθικό Σύστημα Ι

https://survey.uoa.gr/L434515

51505

Νευροφυσιολογία

https://survey.uoa.gr/L889219

 Μαθήματα 4ου Εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Σύνδεσμος

51182Α

Ενδοδοντία Ι

https://survey.uoa.gr/L552693

51204

Επιδημιολογία

https://survey.uoa.gr/L585124

51210Α

Οδοντική Χειρουργική Ι

https://survey.uoa.gr/L568244

51206

Παθολογική Ανατομική

https://survey.uoa.gr/L613665

51510

Πειραματική Φυσιολογία II

https://survey.uoa.gr/L132453

51511Α

Προκλινική άσκηση Ι

https://survey.uoa.gr/L916411

51080

Προληπτική Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L948434

 Παλαιό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Μαθήματα 6ου Εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Σύνδεσμος

51085

Ακίνητη Προσθετική Ι

https://survey.uoa.gr/L927993

51207Α

Διαγνωστική  & Ακτινολογία Στόματος ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L392877

51079

Ειδική Νοσολογία

https://survey.uoa.gr/L171245

51044

Εμφυτεύματα Ι

https://survey.uoa.gr/L124532

51182

Ενδοδοντία Ι

https://survey.uoa.gr/L253653

51261

Κινητή Προσθετική Ι

https://survey.uoa.gr/L134897

51252Γ

ΚΣΑΑ

https://survey.uoa.gr/L171313

51205

Στοματική Χειρουργική I

https://survey.uoa.gr/L559813

51257

Φαρμακολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L619347

 Μαθήματα 8ου Εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Σύνδεσμος

51095Β

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L736383

51223

Γηροδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L357181

51093

Γναθοπροσωπική Χειρουργική Ι

https://survey.uoa.gr/L382692

51215Γ

Ενδοδοντία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L879324

51311

Εφαρμογή των Ανθρωπιστικών Επιστημών & Βασικές Αρχές Καθοδήγησης στην Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L194136

51219Β

Κινητή Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L525355

51250

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L897976

51218Γ

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L721428

51255Α

Ορθοδοντική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L158324

51260Α

Παιδοδοντιατρική  ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L735332

51213Γ

Περιοδοντολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L857657

51208Β

Στοματική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L273522

51173

Στοματολογία Ι

https://survey.uoa.gr/L593112

51187

Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος

https://survey.uoa.gr/L482337

51309

Ωτορινολαρυγγολογία

https://survey.uoa.gr/L232294

 Μαθήματα 10ου Εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Σύνδεσμος

51095

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L461743

51209

Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L487197

51207

Διαγνωστική  και  Ακτινολογία Στόματος ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L246838

51215

Ενδοδοντία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L198827

51219

Κινητή Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L314237

51250B

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L198911

51218

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L641358

51213

Περιοδοντολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L142948

51310

Πρακτική Άσκηση στα Οδοντιατρεία

https://survey.uoa.gr/L637484

51208

Στοματική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L421445

51094

Στοματολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L342967

51187Β

Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος

https://survey.uoa.gr/L475191