Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

25.05.2023

Αξιολόγηση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2022-23

 Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Μετά από τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, η εκπαίδευση της σχολής μας έχει επανέρθει στο κανονικό της ρυθμό. Τόσο η θεωρητική όσο και η κλινική εκπαίδευση πραγματοποιούνται χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς. Η αξιολόγηση των μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος με βασικό στόχο την καταγραφή της δικής σας άποψης σχετικά με τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των εκπαιδευτικών διαδικασιών και τις προτάσεις βελτίωσής τους

Όπως πάντα, η μαζική συμμετοχή σας στη διαδικασία της αξιολόγησης είναι η μόνη εγγύηση ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτήν θα είναι αξιόπιστα και συνεπώς, αξιοποιήσιμα.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ξεχωριστά για κάθε ένα μάθημα που παρακολουθείτε και έχετε συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων σας. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε συγκεντρωμένα τα μαθήματα με τον αντίστοιχο σύνδεσμο του ερωτηματολογίου. Επισημαίνεται ότι, έχει ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναγράφονται στον ΟΠΠΣ.

Σας επισημαίνουμε ότι το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ΑΝΩΝΥΜΟ. Συμμετέχετε με τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιείτε στο my-studies και σας παρέχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας  ταυτοποιεί. Η μόνη πληροφορία που καταγράφεται είναι αν το συγκεκριμένο όνομα χρήστη (username) έχει συμμετάσχει στην έρευνα ή όχι.

Ευχαριστούμε, προκαταβολικά, που συμβάλλετε στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος Οδοντιατρικής.


 Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Μαθήματα 2ου Εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Σύνδεσμος

51066

Ανατομική ΙΙ (Κεφαλής και Τραχήλου)

https://survey.uoa.gr/L366315

51503

Αρχές Βιοϋλικών

https://survey.uoa.gr/L581693

51047

Ιατρική Φυσική

https://survey.uoa.gr/L978294

51506

Ιατρική Χημεία

https://survey.uoa.gr/L978426

51504

Κρανιοστοματογναθικό Σύστημα Ι

https://survey.uoa.gr/L127434

51505

Νευροφυσιολογία

https://survey.uoa.gr/L132217

Μαθήματα 4ου Εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Σύνδεσμος

51182Α

Ενδοδοντία Ι

https://survey.uoa.gr/L566619

51204

Επιδημιολογία

https://survey.uoa.gr/L479682

51210Α

Οδοντική Χειρουργική Ι

https://survey.uoa.gr/L123351

51206

Παθολογική Ανατομική

https://survey.uoa.gr/L354689

51510

Πειραματική Φυσιολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L418853

51511Α

Προκλινική Άσκηση

https://survey.uoa.gr/L546551

51080

Προληπτική Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L888468

Μαθήματα 6ου Εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Σύνδεσμος

51085

Ακίνητη Προσθετική Ι

https://survey.uoa.gr/L949155

51207Α

Διαγνωστική & Ακτινολογία Στόματος ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L559758

51514

Εφαρμοσμένη Φαρμακολογία

https://survey.uoa.gr/L553153

51261

Κινητή Προσθετική Ι

https://survey.uoa.gr/L692897

51186

Κοινωνική Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L498774

51177

Παιδοδοντιατρική Ι

https://survey.uoa.gr/L289291

51511Β

Προκλινηκή Άσκηση ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L671327

51205

Στοματική Χειρουργική Ι

https://survey.uoa.gr/L799258

51515

Ψυχολογία, Επικοινωνία και Συμπεριφορά στην Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L647813

Παλαιό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Μαθήματα 8ου Εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Σύνδεσμος

51095Β

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L197735

51223

Γηροδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L461195

51093

Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L929874

51215Γ

Ενδοδοντία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L764878

51219Β

Κινητή Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L835742

51250

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L884268

51218Γ

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L243542

51255Α

Ορθοδοντική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L135763

51260Α

Παιδοδοντιατρική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L298398

51213Γ

Περιοδοντολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L326768

51208Β

Στοματική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L548513

51173

Στοματολογία Ι

https://survey.uoa.gr/L649746

51187

Φυσιολογία Στοματογναθικόυ Συστήματος

https://survey.uoa.gr/L653646

 Μαθήματα 10ου Εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Σύνδεσμος

51095

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L159965

51209

Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L645719

51207

Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος II

https://survey.uoa.gr/L495462

51215

Ενδοδοντία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L918863

51219

Κινητή Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L281233

51250Β

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L534412

51218

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L421313

51213

Περιοδοντολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L752189

51208

Στοματική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L683336

51094

Στοματολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L236314

51187Β

Φυσιολογία Στοματογναθικόυ Συστήματος

https://survey.uoa.gr/L961654