Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

16.05.2024

Αξιολόγηση μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024 (copy 1)

Έναρξη: Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 - Λήξη: Κυριακή 16 Ιουνίου 2024

Βασικός στόχος της διαδικασίας αξιολόγησης των μαθημάτων του εξαμήνου σας είναι η καταγραφή της δικής σας άποψης σχετικά με τα θετικά και αρνητικά στοιχεία που παρουσιάζουν αυτά και η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης.

Η μαζική συμμετοχή σας στη διαδικασία της αξιολόγησης είναι η μόνη εγγύηση ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτήν θα είναι αξιόπιστα και συνεπώς, αξιοποιήσιμα.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ξεχωριστά για κάθε ένα μάθημα που παρακολουθείτε και έχετε συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων σας. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε συγκεντρωμένα τα μαθήματα και κάνοντας κλικ σε καθένα ανοίγει και το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο. Επισημαίνεται ότι, έχει ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναγράφονται στον ΟΠΠΣ.

Σας επισημαίνουμε ότι το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ΑΝΩΝΥΜΟ. Η συμμετοχή σας γίνεται με το username και το password που χρησιμοποιείτε στο my-studies και σας παρέχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει. Η μόνη πληροφορία που καταγράφεται είναι αν το συγκεκριμένο αναγνωριστικό (username) έχει συμμετάσχει στην έρευνα ή όχι.

Ευχαριστούμε, προκαταβολικά, που συμβάλλετε στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος Οδοντιατρικής.

Από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης
Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής, Παπαϊωάννου Βασίλειος
Μέλη: Καθ. Ν. Κερεζούδης, Καθ. Ν. Νικητάκης, Καθ. Δ. Χαλαζωνίτης, Αναπλ. Καθ. Ξ. Δερέκα, Επ. Καθ. Ι. Αρτοπούλου, Επ. Καθ. Ν. Συκαράς

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

2ο Εξάμηνο

Κωδικός

Μαθήματα

Σύνδεσμος

51066

Ανατομική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L581297

51503

Αρχές Βιοϋλικών

https://survey.uoa.gr/L616444

51047

Ιατρική Φυσική

https://survey.uoa.gr/L137689

51506

Ιατρική Χημεία

https://survey.uoa.gr/L295165

51504

Κρανιοστοματογναθικό Σύστημα Ι

https://survey.uoa.gr/L998128

51505

Νευροφυσιολογία

https://survey.uoa.gr/L552639

 4ο Εξάμηνο

Κωδικός

Μαθήματα

Σύνδεσμος

51182Α

Ενδοδοντία Ι

https://survey.uoa.gr/L264291

51204

Επιδημιολογία

https://survey.uoa.gr/L153861

51210Α

Οδοντική Χειρουργική Ι

https://survey.uoa.gr/L517565

51206

Παθολογική Ανατομική

https://survey.uoa.gr/L414276

51510

Πειραματική Φυσιολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L845466

51211Β

Περιοδοντολογία Ι

https://survey.uoa.gr/L454398

51511Α

Προκλινική άσκηση Ι

https://survey.uoa.gr/L961152

51080

Προληπτική Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L938191

6ο Εξάμηνο

Κωδικός

Μαθήματα

Σύνδεσμος

51085

Ακίνητη Προσθετική Ι

https://survey.uoa.gr/L449174

51207Α

Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L591848

51514

Εφαρμοσμένη Φαρμακολογία

https://survey.uoa.gr/L855221

51261

Κινητή Προσθετική Ι

https://survey.uoa.gr/L648836

51186

 Κοινωνική Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L937754

51177

Παιδοδοντιατρική Ι

https://survey.uoa.gr/L826328

51511Β

Προκλινική άσκηση ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L457854

51205

Στοματική Χειρουργική Ι

https://survey.uoa.gr/L863591

51515

Ψυχολογία, Επικοινωνία και Συμπεριφορά στην Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L272666

8ο Εξάμηνο

Κωδικός

Μαθήματα

Σύνδεσμος

51095Β

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L921743

51093

Γναθοπροσωπική Χειρουργική Ι

https://survey.uoa.gr/L552559

51518

Διαχείριση Ασθενούς με Συνοδά Νοσήματα-Νοσοκομειακή Οδοντιατρική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L776871

51519

Εμφυτεύματα

https://survey.uoa.gr/L787636

51215Γ

Eνδοδοντία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L799658

51219Β

Κινητή Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L836682

51218Γ

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L882366

51213Γ

Περιοδοντολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L545346

51208Β

Στοματική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L567483

51173

Στοματολογία Ι

https://survey.uoa.gr/L887611

51255Α

Ορθοδοντική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L629829

51260Α

Παιδοδοντιατρική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L694222

51311

Εφαρμογή των ανθρωπιστικών επιστημών και Βασικές αρχές καθοδήγησης στην Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L291617

51309

Ωτορινολαρυγγολογία

https://survey.uoa.gr/L582533

 

Παλαιό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

10ο Εξάμηνο

Κωδικός

Μαθήματα

Σύνδεσμος

51209

Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L232917

51207

Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L723789

51213

Περιοδοντολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L838433

51208

Στοματική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L364166

51094

Στοματολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L439896

51095

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L474169

51215

Ενδοδοντία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L781789

51219

Κινητή Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L238491

51250Β

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L564881

51218

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L276539

51187Β

Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος

https://survey.uoa.gr/L488434