Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

14.12.2020

Αξιολόγηση μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 (εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)

Από Γραμματεία Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έναρξη: Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 Λήξη: Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021

Αγαπητοί φοιτητές,

Στο τρέχον εξάμηνο συνεχίζουμε να ζούμε δύσκολες καταστάσεις σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς μας οι οποίες επηρεάζουν και την εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, αποδείχθηκε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο καλύπτει το σύνολο της θεωρητικής εκπαίδευσης σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, το οποίο έτυχε μεγάλης αποδοχής από τους φοιτητές μας (βλ. αρχείο αξιολόγησης στην ιστοσελίδα της Οδοντιατρικής Σχολής). Η αξιολόγηση των μαθημάτων που διδάχθηκαν μέσω της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019/20 κατέδειξε τα θετικά στοιχεία της μεθόδου, αλλά και κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία, με βάση τις υποδείξεις σας, φροντίσαμε να αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Γι’ αυτό και ζητάμε την άποψή σας για τη διεξαγωγή των θεωρητικών μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου με αυτήν τη μέθοδο.  Για την αξιολόγηση της εργαστηριακής και κλινικής εκπαίδευσης θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με βάση τα συνεχώς επικαιροποιούμενα δεδομένα.  

Όπως πάντα, η μαζική συμμετοχή σας στη διαδικασία της αξιολόγησης είναι η μόνη εγγύηση ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτήν θα είναι αξιόπιστα και συνεπώς, αξιοποιήσιμα.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ξεχωριστά για κάθε ένα μάθημα που παρακολουθείτε και έχετε συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων σας. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε συγκεντρωμένα τα μαθήματα με τον αντίστοιχο σύνδεσμο του ερωτηματολογίου. Επισημαίνεται ότι, έχει ενεργοποιηθεί το νέο ερωτηματολόγιο για την εξ αποστάσεως θεωρητική εκπαίδευση.

Σας επισημαίνουμε ότι το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ΑΝΩΝΥΜΟ. Συμμετέχετε με τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιείτε στο my-studies και σας παρέχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας  ταυτοποιεί. Η μόνη πληροφορία που καταγράφεται είναι αν το συγκεκριμένο όνομα χρήστη (username) έχει συμμετάσχει στην έρευνα ή όχι.

Ευχαριστούμε, προκαταβολικά, που συμβάλλετε στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος Οδοντιατρικής.

Από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Υπεύθυνη: Καθ. Α. Κοσιώνη  - Μέλη: Καθ. Ε. Κιτράκη, Καθ. Ν. Νικητάκης, Καθ. Δ. Χαλαζωνίτης, Αν. Καθ. Ξ. Δερέκα, Αν. Καθ. Σ. Ζηνέλης, Αν. Καθ. Β. Παπαϊωάννου, Εκπρόσωπος φοιτητών Β. Τούντας

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Μαθήματα 1ου Εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Σύνδεσμος

51060

Ανατομική Ι

https://survey.uoa.gr/L977373

51253

Βιολογία

https://survey.uoa.gr/L147933

51202

Βιοστατιστική

https://survey.uoa.gr/L635733

51254

Γενετική

https://survey.uoa.gr/L865185

51501

Γενική Ιστολογία Εμβρυολογία

https://survey.uoa.gr/L179327

51054

Εισαγωγή στην Οδοντιατρική και Ιστορία της Οδοντιατρικής

https://survey.uoa.gr/L672141

51502

Πρώτες Βοήθειες

https://survey.uoa.gr/L264585

Παλαιό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Μαθήματα 3ου Εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Σύνδεσμος

51249

Βιολογική Χημεία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L483851

51203

Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος Ι

https://survey.uoa.gr/L899549

51305

Εισαγωγή στην Πληροφορική (Μάθημα επιλογής)

https://survey.uoa.gr/L375531

51252Α

ΚΣΑΑ

https://survey.uoa.gr/L764314

51190

Μικροβιολογία - Ανοσολογία

https://survey.uoa.gr/L752197

51067

Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών

https://survey.uoa.gr/L458694

51259

Πειραματική Φυσιολογία

https://survey.uoa.gr/L825893

 Μαθήματα 5ου Εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Σύνδεσμος

51085ΑΒ

Ακίνητη Προσθετική Ι

https://survey.uoa.gr/L723566

51182Α

Ενδοδοντία Ι

https://survey.uoa.gr/L655126

51306

Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Οδοντιατρική (Μάθημα επιλογής)

Δεν περιλαμβάνει εξ αποστάσεως θεωρητική διδασκαλία

51261Α

Κινητή Προσθετική Ι

Δεν περιλαμβάνει εξ αποστάσεως θεωρητική διδασκαλία

51186

Κοινωνική Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L773195

51160

Οδοντιατρική Αναισθησία

https://survey.uoa.gr/L157451

51210

Οδοντική Χειρουργική Ι

https://survey.uoa.gr/L242863

51211

Περιοδοντολογία Ι

https://survey.uoa.gr/L869249

51256

Φαρμακολογία Ι

https://survey.uoa.gr/L163869

51187Α

Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος

https://survey.uoa.gr/L135339

 

 

 

 Μαθήματα 7ου Εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Σύνδεσμος

51095Α

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L948454

51194

Γενική Χειρουργική

https://survey.uoa.gr/L259349

51207Β

Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος ΙΙ

Δεν περιλαμβάνει εξ αποστάσεως θεωρητική διδασκαλία

51215Β

Ενδοδοντία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L935232

51219Α

Κινητή Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L461366

51218Β

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L933358

51069

Ορθοδοντική Ι

https://survey.uoa.gr/L983356

51177

Παιδοδοντιατρική Ι

https://survey.uoa.gr/L695482

51213Β

Περιοδοντολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L888587

51308

Πρώτες Βοήθειες (Μάθημα επιλογής)

https://survey.uoa.gr/L677685

51208Α

Στοματική Χειρουργική ΙΙ

Δεν περιλαμβάνει εξ αποστάσεως θεωρητική διδασκαλία

51173Α

Στοματολογία Ι

https://survey.uoa.gr/L222592

 Μαθήματα 9ου Εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Σύνδεσμος

51095Γ

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

Δεν περιλαμβάνει εξ αποστάσεως θεωρητική διδασκαλία

51302

Ακτίνες LASER στην Οδοντιατρική (Μάθημα επιλογής)

https://survey.uoa.gr/L198638

51209Α

Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L613898

51207Γ

Διαγνωστική & Ακτινολογία Στόματος ΙΙ

Δεν περιλαμβάνει εξ αποστάσεως θεωρητική διδασκαλία

51258

Εμφυτεύματα ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L168982

51215Δ

Ενδοδοντία ΙΙ

Δεν περιλαμβάνει εξ αποστάσεως θεωρητική διδασκαλία

51307

Ιατροδικαστική του Στόματος (Μάθημα επιλογής)

https://survey.uoa.gr/L242547

51219Γ

Κινητή Προσθετική ΙΙ

Δεν περιλαμβάνει εξ αποστάσεως θεωρητική διδασκαλία

51221

Κλινική Εφαρμογή Οδοντιατρικών Βιοϋλικών

https://survey.uoa.gr/L892583

51250Α

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική

Δεν περιλαμβάνει εξ αποστάσεως θεωρητική διδασκαλία

51218Δ

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ

Δεν περιλαμβάνει εξ αποστάσεως θεωρητική διδασκαλία

51304

Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου

 https://survey.uoa.gr/L421642

51255

Ορθοδοντική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L149574

51260

Παιδοδοντιατρική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L613779

51213Δ

Περιoδοντολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L788466

51208Γ

Στοματική Χειρουργική ΙΙ

Δεν περιλαμβάνει εξ αποστάσεως θεωρητική διδασκαλία

51094Α

Στοματολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L377394