Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

09.01.2023

Αξιολόγηση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

 

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Μετά από τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, η εκπαίδευση της σχολής μας έχει επανέρθει στο κανονικό της ρυθμό. Τόσο η θεωρητική όσο και η κλινική εκπαίδευση πραγματοποιούνται χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς. Η αξιολόγηση των μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος με βασικό στόχο την καταγραφή της δικής σας άποψης σχετικά με τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των εκπαιδευτικών διαδικασιών και τις προτάσεις βελτίωσής τους 

Όπως πάντα, η μαζική συμμετοχή σας στη διαδικασία της αξιολόγησης είναι η μόνη εγγύηση ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτήν θα είναι αξιόπιστα και συνεπώς, αξιοποιήσιμα

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ξεχωριστά για κάθε ένα μάθημα που παρακολουθείτε και έχετε συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων σας. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε συγκεντρωμένα τα μαθήματα με τον αντίστοιχο σύνδεσμο του ερωτηματολογίου. Επισημαίνεται ότι, έχει ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναγράφονται στον ΟΠΠΣ. 

Σας επισημαίνουμε ότι το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ΑΝΩΝΥΜΟ. Συμμετέχετε με τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιείτε στο my-studies και σας παρέχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας  ταυτοποιεί. Η μόνη πληροφορία που καταγράφεται είναι αν το συγκεκριμένο όνομα χρήστη (username) έχει συμμετάσχει στην έρευνα ή όχι. 

Ευχαριστούμε, προκαταβολικά, που συμβάλλετε στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος Οδοντιατρικής

Από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης


Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Μαθήματα 1ου Εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Σύνδεσμος

51060

Ανατομική Ι

https://survey.uoa.gr/L159266 

51253

Βιολογία

https://survey.uoa.gr/L583712 

51202

Βιοστατιστική 

https://survey.uoa.gr/L529855 

51254

Γενετική

https://survey.uoa.gr/L168815 

51501

Γενική Ιστολογία - Εμβρυολογία

https://survey.uoa.gr/L929519 

51054

Εισαγωγή στην Οδοντιατρική και Ιστορία της Οδοντιατρικής

https://survey.uoa.gr/L669174 

51502

Πρώτες Βοήθειες

https://survey.uoa.gr/L519339 

 Μαθήματα 3ου Εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Σύνδεσμος

51507

Βιολογική Χημεία

https://survey.uoa.gr/L639931 

51203

Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος Ι

https://survey.uoa.gr/L321658 

51508

Κρανιοστοματογναθικό Σύστημα ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L489956 

51190

Μικροβιολογία - Ανοσολογία 

https://survey.uoa.gr/L165968 

51509

Πειραματική Φυσιολογία I

https://survey.uoa.gr/L693361 

Μαθήματα 5ου Εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Σύνδεσμος

51085ΑΒ

Ακίνητη Προσθετική Ι 

https://survey.uoa.gr/L179984 

51512

Βασικές Αρχές Παθοφυσιολογίας των Νόσων του Ανθρώπου

https://survey.uoa.gr/L124373 

51182

Ενδοδοντία Ι

https://survey.uoa.gr/L517354 

51261Α

Κινητή Προσθετική Ι

https://survey.uoa.gr/L326613 

51160

Οδοντιατρική Αναισθησία

https://survey.uoa.gr/L819311 

51210

Οδοντική Χειρουργική Ι

https://survey.uoa.gr/L773336 

51211

Περιοδοντολογία Ι  

https://survey.uoa.gr/L225498

51513

Φαρμακολογία Ι

https://survey.uoa.gr/L128276 

Παλαιό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Μαθήματα 7ου Εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Σύνδεσμος

51095Α

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ 

https://survey.uoa.gr/L583771 

51194

Γενική Χειρουργική

https://survey.uoa.gr/L612986 

51207Β

Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος II

https://survey.uoa.gr/L359222

51215Β

Ενδοδοντία ΙΙ 

https://survey.uoa.gr/L916867 

51219Α

Κινητή Προσθετική ΙΙ 

https://survey.uoa.gr/L176431 

51218Β

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ 

https://survey.uoa.gr/L382117 

51069

Ορθοδοντική Ι

https://survey.uoa.gr/L626561 

51177

Παιδοδοντιατρική Ι

https://survey.uoa.gr/L758243 

51213Β

Περιοδοντολογία ΙΙ 

https://survey.uoa.gr/L894998 

51308

Πρώτες Βοήθειες

https://survey.uoa.gr/L629285 

51208Α

Στοματική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L162163 

51173Α

Στοματολογία Ι

https://survey.uoa.gr/L335673 

 Μαθήματα 9ου Εξαμήνου

Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Σύνδεσμος

51095Γ

Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L524344 

51302

Ακτίνες LASER στην Οδοντιατρική, Μάθημα επιλογής

https://survey.uoa.gr/L769473 

51209Α

Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L418874 

51207Γ

Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος II

https://survey.uoa.gr/L771882 

51258

Εμφυτεύματα ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L442644 

51215Δ

Ενδοδοντία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L843476 

51307

Ιατροδικαστική του Στόματος, Μάθημα επιλογής

https://survey.uoa.gr/L333114

51219Γ

Κινητή Προσθετική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L179499 

51221

Κλινική Εφαρμογή Οδοντιατρικών Βιοϋλικών

https://survey.uoa.gr/L742291 

51250Α

Νοσοκομειακή Οδοντιατρική

https://survey.uoa.gr/L417758 

51218Δ

Οδοντική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L373655

51304

Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου

https://survey.uoa.gr/L779466 

51255

Ορθοδοντική ΙΙ 

https://survey.uoa.gr/L411984

51260

Παιδοδοντιατρική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L412434 

51213Δ

Περιοδοντολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L531692

51208Γ

Στοματική Χειρουργική ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L258143 

51094Α

Στοματολογία ΙΙ

https://survey.uoa.gr/L543494