Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

14.02.2020

Αλλαγή ομάδων στα σεμινάρια του μαθήματος "Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ" Κλινικής ΣΓΠΧ 10ου εξαμήνου 2019-2020

ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ


ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ: Έναρξη ΔΕΥΤΕΡΑ 24/02/20, 13:00-14:00 ΑΔΒΟ


Δευτέρα: Ομάδα Γ, Τρίτη: Ομάδα Δ,  Τέταρτη: Ομάδα Β, Πέμπτη: Ομάδα Α