Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

12.02.2020

Ανακοίνωση για εγγραφές επιτυχόντων στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2019-2020

Από Γραμματεία Τμήματος

Καλούνται οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματός μας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματος (Ισόγειο Νέου Κτιρίου) από Παρασκευή 14-02-2020 έως και Τετάρτη 19-02-2020, (ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης Γραμματείας Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00- 14:00 μ.μ.)
Διευκρινίζεται ότι, αν κάποιος από τους επιτυχόντες δεν επιθυμεί την εγγραφή του στο Τμήμα θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στη Γραμματεία, ότι δεν επιθυμεί την εγγραφή του στο Τμήμα μας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Μαζί με την αίτηση εγγραφής οι επιτυχόντες υποβάλλουν:
1. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
2. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας.