Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

03.08.2018

Αναπλήρωση Κλινικής Άσκησης 2017/18 - 9/10 ΕΞΑΜΗΝΟ

Κλινική Διαγνωστικής & Ακτινολογίας Στόματος

Η αναπλήρωση της κλινικής άσκησης για τους φοιτητές 9ου & 10ου εξαμήνου στην Κλινική Διαγνωστικής & Ακτινολογίας Στόματος, αρχίζει τη Δευτέρα 3/9/2018 και ώρα 8.30π.μ.            

Η διακίνηση των ομάδων και των υπο-ομάδων υπάρχει αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων της Κλινικής.