Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

05.09.2018

Αναπλήρωση Κλινικής Άσκησης 9ου & 10ου Εξαμήνου 2017/18

Κλινική Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Η έναρξη αναπλήρωσης κλινικής άσκησης στην Κλινική Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής για το 9ο & 10ο εξάμηνο, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018.


Παρακαλούμε δείτε στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κλινικής  ή στο συνημμένο έγγραφο τις ομάδες των φοιτητών που θα προσέρχονται στην Κλινική, κάθε μέρα Δευτέρα έως και Πέμπτη.

Οι παρουσίες θα λαμβάνονται στο/στην αναφερόμενο/η, Εργαστήριο ή Κλινική, κατά την έναρξη της Κλινικής και ακολούθως οι εκάστοτε φοιτητές θα προσέρχονται στην Κλινική Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, στις 9:00 πμ.

Παλαιό κτήριο, ισόγειο Γραφείο 5.

………………………………………………………………………………………………

Οι Φοιτητές του 9ου & 10ου εξαμήνου που δεν αναγράφονται στις Λίστες για την αναπλήρωση του Κλινικού Μαθήματός, καλούνται να προσέλθουν στην Γραμματεία της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής.

Ισόγειο γραφείο 5 ,  9:00 με 12:00.