Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

31.07.2018

Αναπλήρωση κλινικής άσκησης Στοματολογίας ΙΙ

Η αναπλήρωση της άσκησης των φοιτητών του 5ου έτους στην Κλινική της Στοματολογίας, θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 3/9/2018 έως την Παρασκευή 9/11/2018, σύμφωνα με τη διακίνηση των υπο-ομάδων του Δ΄Τομέα, η οποία επισυνάπτεται.