Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

10.05.2017

Αναπλήρωση μεταπτυχιακού μαθήματος 2ου εξαμ. 2016-2017 "Κλινική Φαρμακολογία στην Οδοντιατρική"

Από Γραμματεία Κλινικής

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 2ου εξαμήνου 2016-2017 ότι λόγω αναπλήρωσης των μαθημάτων που δεν έγιναν, το πρόγραμμα του μαθήματος "Κλινική Φαρμακολογία στην Οδοντιατρική" διαμορφώνεται ως εξής:

- Δευτέρα 15 Μαίου 2017, ώρα 08.00 -09.15 ακριβώς, γιατί θα γίνουν δύο μαθήματα.

- Δευτέρα 29 Μαίου 2017, ώρα 08.00-09.00.