Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

06.11.2020

Αναστολή λειτουργίας Κλινικής Φυσιολογίας Στοματογναθικού Συστήματος

Με δεδομένα την επιδημιολογική κατάσταση των τελευταίων ημερών που αφορούν τον covid-19 και όλα όσα επισύρει ο περιορισμός των μετακινήσεων που ανακοινώθηκε στις 5/11/2020, καθιστούν την κλινική άσκηση των συμπληρωματικών φοιτητών στην Κλινική Φυσιολογίας Στοματογναθικού Συστήματος, ιδιαίτερα προβληματική και δυσχερή, όπως άλλωστε ανακοινώθηκε και για την λειτουργία της ΚΣΑΑ,  από τον συντονιστή της καθ. κ Β. Πανή με την ομόφωνη γνώμη των Δ/ντών των Εργαστηρίων.

Με βάση τα παραπάνω,  η αναστολή της λειτουργίας της Κλινικής Φυσιολογίας Στοματογναθικού κρίνεται επιβεβλημένη από 9/11/2020 έως 30/11/2020. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί τότε.