Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

06.11.2020

Αναστολή λειτουργίας Κλινικών Δ' Τομέα

Τα επιδημιολογικά δεδομένα του COVID-19 των τελευταίων ημερών και οι περιορισμοί των μετακινήσεων που ανακοινώθηκαν στις 5/11/2020, καθιστούν την λειτουργία των Κλινικών του Δ’ Τομέα ιδιαίτερα προβληματική και δυσχερή.

Για το λόγο αυτό, η λειτουργία των Κλινικών του Δ’ Τομέα (Κλινική Διαγνωστικής & Ακτινολογίας Στόματος, Κλινική Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, Κλινική Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Κλινική Στοματολογίας) αναστέλλεται από 09/11/2020.