Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

22.03.2023

Αναζήτηση φοιτητών για συμμετοχή σε έρευνα αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 / 22.03.2023

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Αγαπητές, αγαπητοί φοιτήτριες και φοιτητές,

Το 2022 ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Περισσότερες από 12.800 δραστηριότητες για νέους πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο του απολογισμού του έτους, πραγματοποιείται προσπάθεια καταγραφής των εντυπώσεων και των προτάσεων των νέων και των οργανώσεων νεολαίας για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει μια σύντομη έρευνα με την οποία καλεί τους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας να μοιραστούν τις παρατηρήσεις και τις ιδέες τους. Μερικά από τα ερωτήματα που τίθενται στην εν λόγω έρευνα είναι τα εξής:

-Ποιος ήταν ο αντίκτυπος του #EYY2022;

-Tι εμπειρίες αποκομίσαμε;

-Τι θα πρέπει να ακολουθήσει στο μέλλον;

Βοηθήστε μας να διαδώσουμε το μήνυμα! Είναι σημαντικό να εισακουστούν όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις και προτάσεις από νέους.

Η φόρμα του ερωτηματολογίου θα παραμείνει ανοιχτή προς συμπλήρωση για τους ενδιαφερόμενους έως την 25η Μαρτίου 2023 μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης Νεολαίας.

Μάθετε περισσότερα: Have your say in the evaluation and follow-up of the European Year of Youth! | European Youth Portal (europa.eu)