Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

13.06.2017

Απουσίες Σεμιναρίου Στοματολογίας Ι

Παρακαλούνται οι φοιτητές με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου να προσκομίσουν στη Γραμματεία Στοματολογίας δικαιολογητικά για τις απουσίες τους στο Σεμινάριο Στοματολογίας Ι, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

201300025

201300114

201300110

201300041

201200128

201300062

201300069

201300073

201300100

201300134