Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

22.06.2022

Αρχές Βιοϋλικών (Παλαιό ΠΠΣ: Oδοντιατρικά Υλικά) -Επιβεβαίωση συμμετοχής φοιτητή στις εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2021-2022

Aγαπητοί φοιτητές, σας ενημερώνουμε ότι η γραπτή εξέταση του μαθήματος "Αρχές Βιοϋλικών (51503)" (Παλαιό ΠΠΣ: Οδοντιατρικά Υλικά (51156)  θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και ώρα 13.30-15.30. Καλείστε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις του δηλωθέντος μαθήματος συμπληρώνοντας την Επιβεβαίωση συμμετοχής φοιτητή (Εργαλεία-Ερωτηματολόγια) στην πλατφόρμα Η-Τάξη μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022. H συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις.