Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

03.03.2023

[CIVIS] Nέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων-BIPs Programs- Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBS, όπως τα "Blended Intensive Programmes", και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και σε ορισμένες περιπτώσεις μετακίνηση) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε πρόσκληση. Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.

Η εν λόγω πρόσκληση αφορά τη συμμετοχή των φοιτητών των ιδρυμάτων του CIVIS στα νέα εκπαιδευτικά, διεπιστημονικά προγράμματα-μαθήματα BIPs, στο πλαίσιο του Erasmus+, που περιλαμβάνουν μικτής μορφής κινητικότητα (blended mobility), αλλά και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή σε μια νέα CIVIS εμπειρία ανοίγοντας διεθνείς ορίζοντες στις σπουδές σας!

"Blended Intensive Programs"

Ποιους αφορούν:
Φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων και βαθμίδων
Αιτήσεις: ηλεκτρονικά σε φόρμα (δείτε την εκάστοτε πρόσκληση)
Νέα προθεμία υποβολής: Αιτήσεις έως 8 Μαρτίου 2023

Τι είναι τα νέα μαθήματα-προγράμματα BIPs;

Τα "Blended Intensive Programs (BIPs)" είναι μια νέα μορφή κινητικότητας Erasmus+. Κάθε πρόγραμμα- μάθημα BIP συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας, όπου μπορείτε να περάσετε 5 ημέρες σε ένα άλλο πανεπιστήμιο με φοιτητές από όλη τη Συμμαχία του CIVIS! Συνδυάζοντας διαδικτυακές συνεδρίες με ένα σύντομο ταξίδι με δια ζώσης διδασκαλία, αυτή η καινοτόμος μορφή μαθημάτων ανοίγει ευκαιρίες για διεθνείς σπουδές σε νέες ομάδες φοιτητών.
Κάθε BIP αναπτύσσεται, οργανώνεται και διδάσκεται από ακαδημαϊκούς από τρία ή περισσότερα πανεπιστήμια-μέλη του CIVIS. Τα BIPs έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων.
Η συμμετοχή του φοιτητή στο εντατικό πρόγραμμα (BIP) αντιστοιχεί σε καθορισμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων, τουλάχιστον 3 και έως 6 ECTS (καθορίζονται και από τους διοργανωτές του εκάστοτε προγράμματος).
Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS  δίνεται έμφαση στη διεπιστημονική εκπαίδευση, με αντίκτυπο στην κοινωνία, επομένως όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα CIVIS, μεταξύ των οποίων και τα BIPs, έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκριθούν  στις 5 προκλήσεις-θεματικές ενότητες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του CIVIS. Αναλυτικότερα τα νέα CIVIS προγράμματα BIPs άπτονται των ακολούθων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θεματικών ενοτήτων του CIVIS:

- Υγεία
- Πόλεις, περιφέρειες και κινητικότητες
- Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια
- Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός
- Κοινωνία, Πολιτισμός και Ιστορική Κληρονομιά

Είναι ανοιχτά προς αιτήσεις  4 προγράμματα BIPs που αφορούν διάφορα επιστημονικά πεδία.1) Τίτλος: French travellers in Mediterranean lands- θεματική ενότητα: «Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά»

The main objective is to provide a multi-layered presentation of various images of Mediterranean lands, parting from traveling literature in different forms in order to incite the participants to understand intercultural issues within a historical, aesthetic and theoretical framework.


Ποιους αφορά:
Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Επιστημονικά πεδία:
Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Κινητικότητα:
4 - 8 Δεκεμβρίου 2023, Στοκχόλμη, Σουηδία
Διαδικτυακή παρακολούθηση: 9 Οκτωβρίου - 23 Νοεμβρίου 2023
ECTS: 6
Επικοινωνία:
hans.farnlof@su.se

Αιτήσεις: στη φόρμα

 

 

2) Τίτλος: “Environmental challenges facing the Danube River” -θεματική ενότητα: «Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια»

The program consists of two interconnected activities, online and on-site, in Delta Danube (University of Bucharest). The enrolled students will first participate in an online pre-field course followed by one week of field research activity, and then they will complete an online post-field course. In this program, the students will be involved in experience-based activities which include travel to research sites along the Danube River basin and laboratory work, that will enable them to reflect and advocate on environmental sustainability problems. The students will learn and collaborate together to develop their knowledge, skills and critical thinking needed for addressing environmental challenges. The program objective is to equip students with the knowledge and skills needed to find answers to the environmental issues.


Ποιους αφορά:
Μεταπτυχιακούς φοιτητές
Επιστημονικά πεδία:
Κοινωνικές Επιστήμες, Νομική, Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Περιβάλλον, Αγροτικής και Αειφόρου Ανάπτυξης, Γεωγραφία
Κινητικότητα: 18 - 22 Σεπτεμβρίου 2023, Sfântu Gheorghe Village (Tulcea), Romania
Διαδικτυακή παρακολούθηση:
4 Σεπτεμβρίου - 15 Δεκεμβρίου 2023
ECTS: 6
Επικοινωνία: luminita.marutescu@bio.unibuc.ro
Αιτήσεις: στη φόρμα
 

3) Τίτλος: “Making visible the invisibles”, θεματική ενότητα: «Πόλεις, Περιφέρειες, Κινητικότητες»

This Blended Intensive Programme is based on the organisation of an international conference about the main topic of the CIVIS Hub "Cities, territories and mobilities": Making visible the invisibles in Cities and Territories, hosted at the Université libre de Bruxelles, on 27-29 September 2023. This conference will gather academics, students, and practitioners from CIVIS partners, their territories and the international academic community.

Ποιους αφορά: Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες
Επιστημονικά πεδία:
Επιστήμες Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας, Γεωγραφία, Νομική, Κοινωνικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας, Μάνατζμεντ, Πληροφορική, ΜΜΕ, Τέχνες
Κινητικότητα:
25 - 29 Σεπτεμβρίου 2023, Βρυξέλλες, Βέλγιο
Διαδικτυακή παρακολούθηση:
24 Απριλίου - 5 Μάϊου 2023
ECTS:
6
Επικοινωνία:
Fanny.Sbaraglia@ulb.be
Αιτήσεις:
στη φόρμα

4) Τίτλος: “Organoid models in immunology-oncology” θεματική ενότητα: «Υγεία»

Organoids are 3D in vitro cultures forming mini-clusters of cells that self-organise and differentiate to mimic the organs from which they are derived. The ability to generate tumor organoids that capture the structure, function, cellular and genetic heterogeneity of cancer better than any immortalised cell line was immediately recognised as a major breakthrough.

Ποιους αφορά: Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες

Επιστημονικά πεδία: Επιστήμες Υγείας, Φαρμακευτική, Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά

Κινητικότητα: 3 - 7 Ιουλίου 2023, Μασσαλία, Γαλλία

Διαδικτυακή παρακολούθηση: 3 Ιουνίου - 7 Ιουλίου 2023

ECTS: 6
Επικοινωνία:
fanny.mann[at]univ-amu[dot]fr, marie-dominique.franco[at]univ-amu[dot]fr

Αιτήσεις: στη φόρμα

 

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, δείτε αναλυτικά τις προσκλήσεις όπως έχουν αναρτηθεί, με τις ακριβείς οδηγίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία CIVIS Courses.

Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο σύνδεσμο: Q&A on Blended Intensive Programmes, είτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του γραφείου της κινητικότητας στο e-mail: info-civis[at]uoa[dot]gr.

 

Εκ μέρους του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ