Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

29.03.2023

[CIVIS] Υπενθύμιση! CIVIS Micro-programmes - Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS / 29.03.2023

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

CIVIS Micro-programmes-March 2023

Παρακαλείσθε όπως αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα δύο (2) συνημμένα αρχεία.