Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

04.05.2022

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022

Από Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ http://my-studies.uoa.gr  Από 06-05-2022 έως 15-05-2022

Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 άρθρο 33, οι φοιτητές συμμετέχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων τα οποία έχουν δηλώσει. Η συμμετοχή τους σε εξετάσεις μαθημάτων που δεν έχουν δηλωθεί θεωρείται άκυρη.

Διευκρινίζεται ότι εισακτέοι του ακαδ.έτους 2020-2021 που το εξάμηνο πρώτης εγγραφής τους θα είναι μεγαλύτερο του 1ου και 2ου εξαμήνου, θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σύμφωνα με το παλαιό πρόγραμμα σπουδών δηλ. αυτό που εφαρμόζεται για τους εισακτέους ακαδ.έτους 2019-2020 και πριν.

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματός μας να δηλώσουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν, αλλά και θα εξεταστούν κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 ως εξής:

 • Φοιτητής 2ου εξαμήνου. Δηλώνει τα μαθήματα μόνο του 2ου εξαμήνου.
 • Φοιτητής 4ου εξαμήνου. Δηλώνει τα μαθήματα του 4ου εξαμήνου (εξεταζόμενα και κλινικά-εργαστηριακά), καθώς και εξεταζόμενα μαθήματα του 2ου που οφείλει και θέλει να εξεταστεί, αλλά και εργαστήρια και κλινικές που τυχόν έχει παρακολουθήσει και δεν του έχει αποσταλεί ο βαθμός στη Γραμματεία του Τμήματος.
 • Φοιτητής 6ου εξαμήνου. Δηλώνει τα μαθήματα του 6ου εξαμήνου (εξεταζόμενα και κλινικά-εργαστηριακά), καθώς και μαθήματα του 2ου και 4ου εξαμήνου που οφείλει και θέλει να εξεταστεί, αλλά και εργαστήρια και κλινικές που τυχόν έχει παρακολουθήσει και δεν του έχει αποσταλεί ο βαθμός στη Γραμματεία του Τμήματος.
 • Φοιτητής 8ου εξαμήνου. Δηλώνει τα μαθήματα του 8ου εξαμήνου (εξεταζόμενα και κλινικά-εργαστηριακά), καθώς και μαθήματα του 2ου 4ου 6ου εξαμήνου που οφείλει και θέλει να εξεταστεί, αλλά και εργαστήρια και κλινικές που τυχόν έχει παρακολουθήσει και δεν του έχει αποσταλεί ο βαθμός στη Γραμματεία του Τμήματος.
 • Φοιτητής 10ου εξαμήνου. Δηλώνει τα μαθήματα του 10ου εξαμήνου (εξεταζόμενα και κλινικά-εργαστηριακά), καθώς και μαθήματα του 2ου 4ου 6ου 8ου εξαμήνου που οφείλει και θέλει να εξεταστεί, αλλά και εργαστήρια και κλινικές που τυχόν έχει παρακολουθήσει και δεν του έχει αποσταλεί ο βαθμός στη Γραμματεία του Τμήματος.

Παρακαλείσθε να δώσετε μεγάλη προσοχή στις αλλαγές του προγράμματος (στα μαθήματα που έχουν αλλάξει υπάρχει παρατήρηση ποιοι φοιτητές οφείλουν να τα δηλώσουν).

Αυτόματη δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία.

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται, ως εξής:

 • 2ο εξάμηνο, έως 6 μαθήματα
 • 4ο εξάμηνο,  έως 13 μαθήματα
 • 6ο εξάμηνο, έως 22 μαθήματα
 • 8ο εξάμηνο, έως 37 μαθήματα
 • 10ο εξάμηνο, έως 49 μαθήματα
 • Επί πτυχίω, έως 35 μαθήματα (χειμερινά και εαρινά)

Διευκρινίζεται ότι για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου δεν γίνονται δηλώσεις μαθημάτων, αλλά μεταφέρονται αυτόματα όσα μαθήματα δηλώσατε για την χειμερινή και εαρινή εξεταστική που είτε δεν εξεταστήκατε, είτε δεν επιτύχατε προβιβάσιμο βαθμό.

Δεν δηλώνετε συγγράμματα στο My studies, αλλά μόνο μαθήματα.

Μπορείτε να μεταβάλετε την δήλωσή σας όσες φορές επιθυμείτε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Οριστικοποιείται μόνο η τελευταία δήλωση που υποβάλατε.

Σας εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στο ότι στην δήλωσή σας θα πρέπει να περιλαμβάνονται ΟΛΑ τα μαθήματα τα οποία δηλώνετε στον «Εύδοξο» και παραλαμβάνετε σύγγραμμα. Διαφορετικά θα υποχρεωθείτε να επιστρέψετε όποιο σύγγραμμα μαθήματος δεν δηλώσατε!

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Θα πρέπει να ελέγξετε την δήλωσή σας από το ιστορικό, μετά τη λήξη της προθεσμίας και σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά εντός μιας εβδομάδας από τη λήξη.