Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

29.11.2021

Διαδικτυακό εργαστήριο με τίτλο "Το νέο πλαίσιο δημιουργίας Τεχνοβλαστών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων"

Από Γραμματεία Τμήματος

Πρόσκληση για το διαδικτυακό ενημερωτικό εργαστήριο με τίτλο “Το νέο πλαίσιο δημιουργίας Τεχνοβλαστών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων” που διοργανώνεται από το Κέντρο "Αρχιμήδης" την Τετάρτη 08-12-2021, 14:00-16:00 (Εγγραφή:

https://forms.gle/ZeFhAgyUoqMQWvvP9).

Επισυνάπτεται και η αφίσα της εκδήλωσης.