Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

14.10.2020

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΙΙ (51207Β)

ΕΝΑΡΞΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Η κλινική άσκηση για τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου, για την Κλινική της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος, αρχίζει τη Δευτέρα 19/10/2020, με την Ομάδα Α1.  Η προσέλευση θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

  • Στη Διαγνωστική Κλινική και ώρα 1.00μ.μ θα προσέλθουν οι φοιτητές που ανήκουν στις Ομάδες: Α1Κ1 και Α1Κ2
  •  Στο Ακτινολογικό και ώρα 1.00μ.μ θα προσέλθουν οι φοιτητές που ανήκουν στην Ομάδα: Α1Κ3
  • Στο Ακτινολογικό και ώρα 2.00μ.μ θα προσέλθουν οι φοιτητές που ανήκουν στην Ομάδα: Α1Κ4

Η κλινική άσκηση για τις υπόλοιπες Ομάδες θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

  •  Κάθε Τρίτη - Ομάδα Γ  - (Έναρξη 20/10/2020 υπό-Ομάδα Γ1)
  • Κάθε Τετάρτη - Ομάδα Δ - (Έναρξη 21/10/2020 υπό-Ομάδα Δ1)
  • Κάθε Πέμπτη – Ομάδα Β - (Έναρξη 22/10/2020 υπό-Ομάδα Β1)

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν, σύμφωνα με την υπό-Ομάδα που ανήκουν, ακολουθώντας τη διακίνηση Κ1,Κ2,Κ3,Κ4, αντίστοιχα.

Οι ομάδες και οι υπο-ομάδες έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της κλινικής. – Δεν επιτρέπονται αλλαγές ομάδων.