Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

13.04.2018

Διαγνωστική&Ακτινολογία Στόματος ΙΙ

Σεμινάρια - 10ο Εξάμηνο: 2017-2018

  • Δευτέρα / Ομάδα Α / Α.Δ.Α.Ο / 2-3μ.μ. Έναρξη: 16/4/2018
  • Τρίτη / Ομάδα Γ / Α.Δ.Α.Ο / 2-3μ.μ. Έναρξη: 17/4/2018
  • Τετάρτη / Ομάδα Δ / Α.Δ.Α.Ο / 2-3μ.μ. Έναρξη: 18/4/2018
  • Πέμπτη / Ομάδα Β / Α.Δ.Α.Ο / 2-3μ.μ. Έναρξη: 19/4/2018