Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

11.02.2019

Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος Ι - Μάθημα 3ου εξαμήνου

Γραπτή Εξέταση 2018 - 2019

Παρασκευή 15/2/2015 -  9.00π.μ.

Στο Α.Ε.Π.: 1451200900118,1451201200070,1451201300118,1451201400005,1451201500008, 1451201500024, 14512001500062, 1451201500064, 1451201500108, 1451201500116, 1451201500136, 1451201600008, 1451201600038, 1451201600092, 1451201600117, 1451201600120, 1451201600128 και από 1451201700001 μέχρι και 1451201700067.

Στο Ν.Α.Α.Ο.:από 1451201700068 μέχρι και 1451201700142,καθώς και 1451201800049, 145120180082, 1451201800096, 1451201800097, 1451201800106, 1451201800115.

Σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 άρθρο 33, οι φοιτητές συμμετέχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων τα οποία έχουν δηλώσει.