Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

09.02.2018

Διακίνηση υποομάδων φοιτητών 9ου εξαμ. 2017-2018 στην Κλινική ΣΓΠΧ

Από Γραμματεία Κλινικής

Επισυνάπτεται αναλυτικό πρόγραμμα διακίνησης υποομάδων 9ου εξαμήνου 2017-2018 στην Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.