Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

22.03.2020

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ΠΠΣ (Εαρινό εξάμηνο 2019-2020).2

Από Γραμματεία ΕΠΠΣ

Ενημέρωση 2

Αγαπητοί φοιτητές,

 Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης (18/03/2020) σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Τμήμα μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΕΠΠΣ), σε συνεργασία  με τη Διοίκηση του Τμήματος και τους Υπευθύνους μαθημάτων, επεξεργάστηκε αναλυτικά τις διαθέσιμες επιλογές και σας γνωστοποιεί τα παρακάτω:

 1.    Σχετικά με τη διαμόρφωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του κάθε μαθήματος

Η διεξαγωγή ενός μαθήματος θα πραγματοποιείται με ασύγχρονη διδασκαλία (Επίπεδο 1) και, όπου είναι εφικτό, θα συνοδεύεται από σύγχρονη διδασκαλία (Επίπεδο 2).

Επίπεδο 1: Ασύγχρονη Εκπαίδευση

Η πλατφόρμα η-τάξη θα χρησιμοποιηθεί από το σύνολο των μαθημάτων, καθώς αποτελεί πρόσφορο μέσο ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στη συντριπτική πλειοψηφία των μαθημάτων ώστε οι περισσότεροι (διδάσκοντες και διδασκόμενοι) να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του. Βάσει των δυνατοτήτων που προσφέρει, θα αποτελέσει βασικό εργαλείο μελέτης σας, σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες.

Παρακαλείσθε να εγγραφείτε σε όλα μαθήματα που παρακολουθείτε στο τρέχον εαρινό εξάμηνο και είναι ήδη αναρτημένα στην πλατφόρμα η-τάξη.

Επίπεδο 2: Σύγχρονη Εκπαίδευση

Ο Υπεύθυνος κάθε μαθήματος θα επιλέξει έναν τους παρακάτω τρόπους σύγχρονης (μέσω διαδικτύου) διδασκαλίας. Στο αναλυτικό Ωρολόγιο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα που θα αναρτηθεί από την ΕΠΠΣ την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020, θα αναγράφεται ο επιλεγμένος τρόπος σύγχρονης διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε μάθημα. (Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορεί να επιτευχθεί ομοιομορφία μεταξύ των διαλέξεων ενός μαθήματος, θα διευκρινίζεται σαφώς ο εκάστοτε τρόπος της σύγχρονης εξ αποστάσεως διάλεξης από σχετικές ανακοινώσεις του Υπευθύνου μαθήματος).

Επιλογή Σύγχρονης Εκπαίδευσης 1: Εργαλείο chat (το οποίο εμφανίζεται ως ‘Κουβεντούλα’) εντός του μαθήματος στην πλατφόρμα η-τάξη, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων. Ένα νέο στοιχείο το οποίο έχει προστεθεί στο υποσύστημα αυτό είναι η δυνατότητα δημιουργίας πολλών και διαφορετικών συνομιλιών (chat). Με αυτό τον τρόπο, οι Υπεύθυνοι μαθημάτων θα δημιουργήσουν επιμέρους κατηγορίες για ανταλλαγή μηνυμάτων, π.χ. επικοινωνία με τον εκπαιδευτή κάθε μίας συγκεκριμένης διάλεξης για την επίλυση αποριών των εκπαιδευόμενων σε πραγματικό χρόνο (δηλαδή με ταυτόχρονη σύνδεση του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων στη λειτουργία chat και συζήτηση μέσω γραπτών μηνυμάτων κατά τις προβλεπόμενες ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλίας του μαθήματος βάσει του Ωρολογίου Προγράμματος).

Επιλογή Σύγχρονης Εκπαίδευσης 2:  Τηλεμετάδοση Μαθήματος (https://delos.uoa.gr/opendelos/search-live?cl=f6ecc70d / Μεταδόσεις διαλέξεων Οδοντιατρικής ), το οποίο θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία του διδάσκοντα σε Αίθουσα του ΕΚΠΑ.

Ακολουθώντας τον παραπάνω σύνδεσμο θα παρακολουθείτε τη διάλεξη του μαθήματος σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα. Δεν παρέχεται η δυνατότητα διαλόγου (π.χ. υποβολή ερωτήσεων) κατά τη διάρκεια της διάλεξης. Σε ορισμένα μαθήματα, όπου κρίνεται απαραίτητο από τους διδάσκοντες, η παρουσίαση (με τη μορφή PowerPoint) μπορεί  να σας  κοινοποιηθεί πριν την έναρξη του μαθήματος ώστε, αφενός μεν να έχετε προετοιμαστεί, αφετέρου δε να μπορείτε να παρακολουθείτε τις διαφάνειες στην οθόνη του υπολογιστή σας σε υψηλότερη ευκρίνεια (πχ. ακτινογραφίες, κλινικές φωτογραφίες κτλ.) σε σχέση με την ποιότητα της εικόνας η οποία καταγράφεται από την κάμερα της αίθουσας.

Επιλογή Σύγχρονης Εκπαίδευσης 3:  Ζωντανή εξ Αποστάσεως Διδασκαλία του Μαθήματος μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Skype4Business. Πριν την πρώτη χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας, συνιστάται να διαβάσετε τις σχετικές οδηγίες (http://www.dent.uoa.gr/xrisimoi-syndesmoi.html ) για την εξοικείωσή σας. Για κάθε διάλεξη στη συγκεκριμένη πλατφόρμα θα σας κοινοποιείται ο σύνδεσμος (link) με έγκαιρη ανακοίνωση του Υπευθύνου μαθήματος μέσω της πλατφόρμας η-τάξη.

 2.    Έναρξη μαθημάτων (Δευτέρα 30 Μαρτίου) και ωρολόγιο πρόγραμμα

Η έναρξη των εξ αποστάσεως μαθημάτων (για το σύνολό τους) θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020. Όπως προαναφέρθηκε, το αναλυτικό Ωρολόγιο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα θα αναρτηθεί από την ΕΠΠΣ στην ιστοσελίδα του Τμήματος την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020. Για κάθε επιμέρους μάθημα, θα ακολουθήσουν αναλυτικές ανακοινώσεις (π.χ. τίτλοι διαλέξεων, διδάσκοντες, τρόποι ασύγχρονης και σύγχρονης διδασκαλίας, σύνδεσμοι, άλλες πληροφορίες) από τα αντίστοιχα Εργαστήρια/Κλινικές, μέσω της πλατφόρμας η-τάξη ή/και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 3.    Εβδομάδα πιλοτικών μαθημάτων (23-27 Μαρτίου)

 Η τρέχουσα εβδομάδα (έως Παρασκευή 27 Μαρτίου) θα αποτελέσει περίοδο προετοιμασίας για την εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα συμπεριλάβει μικρό αριθμό πιλοτικών μαθημάτων.

Αναλυτικά για κάθε εξάμηνο θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω μαθήματα:

Δείτε την ανανεωμένη ανακοίνωση για τα υπόλοιπα μαθήματα"Πιλοτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για 26 και 27 Μαρτίου 2020"

10ο Εξάμηνο

Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 ώρα 2-3 μ.μ.

Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος ΙΙ

  • Ανάρτηση υλικού στην πλατφόρμα η-τάξη (https://eclass.uoa.gr/courses/DENT470/)
  • Skype for Business: Θα ανακοινωθεί ο αντίστοιχος σύνδεσμος

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας στην κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, υπό τις υπάρχουσες δυσμενείς συνθήκες και τα περιορισμένα χρονικά περιθώρια προσαρμογής. Είναι προφανές ότι οι καταστάσεις είναι πρωτόγνωρες για όλους και απαιτούν ευελιξία, υπομονή και αμοιβαία κατανόηση και αλληλοϋποστήριξη για την επίλυση των όποιων προβλημάτων αναπόφευκτα προκύψουν.

Καλή δύναμη σε όλους!

Καθ. Ν. Νικητάκης, Υπεύθυνος της ΕΠΠΣ