Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

01.07.2020

Εξετάσεις: Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος ΙΙ - 2/7/2020

Κατανομή φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος «Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος ΙΙ», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:30 - 15:00, στα Αμφιθέατρα Α.Ε.Π. και Ν.Α.Α.Ο. και στην Αίθουσα Μικροσκοπίων Ν.Κτ.

Καλείστε να προσέλθετε στους χώρους της εξέτασης βάσει του Α.Μ. και ώρα 13:15, σύμφωνα με τους πιο κάτω πίνακες.

Για την τρέχουσα εαρινή περίοδο, στις εξετάσεις δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι φοιτητές δεν έχουν συμπληρώσει τη δήλωση της φυσικής παρουσίας στην εξέταση. 

Σημείωση: Θα υπάρχει σήμανση/ αρίθμηση στα καθίσματα που θα χρησιμοποιήσετε. Οι ακριβείς θέσεις σας, θα υπάρχουν αναρτημένες στις εισόδους των αμφιθεάτρων και της αίθουσας, πριν την έναρξη της εξέτασης. Θα αντιστοιχεί μια θέση σε ένα Α.Μ. Κατά την είσοδό σας, για να βρείτε τη θέση σας, συμβουλευτείτε τους καταλόγους. Είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας και η επίδειξη της φοιτητικής σας ταυτότητας. Πριν την έναρξη της εξέτασης θα γίνει ταυτοποίηση των φοιτητών. 

Από τη Γραμματεία του Μαθήματος

 

Στο Ν.Α.Α.Ο.

1451200700112

1451200900118

1451201300080

1451201300103

1451201400035

1451201400060

1451201400067

1451201400142

1451201500001

1451201500003

1451201500004

1451201500005

1451201500006

1451201500008

1451201500009

1451201500010

1451201500011

1451201500012

1451201500013

1451201500015

1451201500016

1451201500017

1451201500018

1451201500019

1451201500020

1451201500021

1451201500022

1451201500023

1451201500025

1451201500026

1451201500027

1451201500030

1451201500031

1451201500032

1451201500033

1451201500034

1451201500035

1451201500036

1451201500037

1451201500039

1451201500040

1451201500041

1451201500042

1451201500043

1451201500044

1451201500046

1451201500047

1451201500048

1451201500049

1451201500050

1451201500051

1451201500052

1451201500053

1451201500055

1451201500056

1451201500057

1451201500058

1451201500059

1451201500060

1451201500061

1451201500062

1451201500063

1451201500064

1451201500067

1451201500068

1451201500069

1451201500071

1451201500072

1451201500073

1451201500078

1451201500080

1451201500081

1451201500082

1451201500083

1451201500084


Στο Α.Ε.Π.

 

1451201500085

 

1451201500086

 

1451201500087

 

1451201500088

 

1451201500089

 

1451201500090

 

1451201500092

 

1451201500093

 

1451201500094

 

1451201500095

 

1451201500096

 

1451201500098

 

1451201500099

 

1451201500100

 

1451201500101

 

1451201500102

 

1451201500103

 

1451201500104

 

1451201500105

 

1451201500107

 

1451201500108

 

1451201500109

 

1451201500110

 

1451201500111

 

1451201500113

 

1451201500114

 

1451201500115

 

1451201500116

 

1451201500117

 

1451201500118

 

1451201500119

 

1451201500120

 

1451201500121

 

1451201500123

 

1451201500125

 

1451201500126

 

1451201500127

 

1451201500129

 

1451201500130

 

1451201500131

 

1451201500132

 

1451201500133

 

1451201500134

 

1451201500135

 

1451201500137

 

1451201500138

 

1451201500142

 


Στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ (Ν.Κτ)

1451201500143

1451201500144

1451201500145

1451201600142

1451201600153

1451201500007

1451201500141

1451201400097