Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

30.05.2022

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ι |8ου εξαμήνου 2021-2022

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ι | 8ου εξαμήνου 2021-2022  

 

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Γναθοπροσωπική Χειρουργική Ι» είναι από το σύγγραμμα των Α. Αγγελόπουλου, Ν. Κατσικέρη, Κ. Αλεξανδρίδη, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ:

 

«ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ», Α΄ Τόμος, Κεφάλαια :

-        2.11 (σελ. 91-92)

-        3.4 (σελ. 121-125)

-        14 (σελ.405-428)

-        15 (σελ. 429-455)

 

  «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ» και «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ» το Κεφ. :

-       Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

 

και από «ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ», Β΄ Τόμος,  Κεφάλαια :

-        16 (σελ.459-494)

-        17.1, 17.2, 17.3 (σελ. 495-514)

-        19.1,19.2,19.3 (σελ 587-615)

-        18 ( σελ. 559-585)

-        23.1, 23.2 (σελ.763-772)

-        23.3.1, 23.3.2, 23.3.3 (σελ. 772-775)

-        25 (σελ. 831-853)

-        26 (σελ. 855-872)

-        27 (σελ. 877-902)

-        30.1, 30.2, 30.3 (σελ.955-966)

-        30.4.1., 40.4.2, 30.4.3, 30.4.4 (σελ. 966-970)

 

                     

        Από τη Γραμματεία