Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

19.09.2023

Εγγραφές Φοιτητών 7ου & 9ου εξαμήνου 2023-2024 | Κλινικής ΣΓΠΧ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του  7ου εξαμήνου 2023-2024 για το μάθημα " Στοματική  Χειρουργική ΙΙ" και 9ου εξαμήνου  2022-2023 για το μάθημα " Γναθοπροσωπική   Χειρουργική ΙΙ", όπως προσέλθουν  την Πέμπτη  21.09.23 και την Παρασκευή 22.09.23 για την εγγραφή τους στον 1ο όροφο, Γραμματεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, γραφείο Νο .17, και ώρες : 10:00-13:00.  

Συγκεκριμένα : 

 Πέμπτη  21.09.2023 | Ομάδα Α & Ομάδα Γ

 Παρασκευή  22.09.2023 | Ομάδα Β & Ομάδα Δ

  

 Για την εγγραφή είναι απαραίτητη η προσκόμιση δύο (2) φωτογραφιών.