Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

16.09.2020

Εγγραφές φοιτητών 9ου εξαμήνου 2020-2021 Κλινικής ΣΓΠΧ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 9ου εξαμήνου 2020-2021 για το μάθημα "Γναθοπροσωπική Χειρουργική ΙΙ"  όπως προσέλθουν για την εγγραφή τους :

1ος όροφος, Γραμματεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, γραφείο 17, ώρα 10:00-13:00

 Πέμπτη 17.09.2020 |Ομάδα A & Δ

 Παρασκευή 18.09.2020 | Ομάδα Β & Γ 

 

 Για την εγγραφή είναι απαραίτητη η προσκόμιση δύο (2) φωτογραφιών.