Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

19.11.2021

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 2021-22

Από Γραμματεία Τμήματος


Προθεσμία εγγραφών από Δευτέρα 22-11-2021 έως Παρασκευή 26-11-2021


Η Γραμματεία δέχεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ώρα 11.00 – 14.00 και βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Κτιρίου Οδοντιατρικής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τους άντρες προκειμένου να συμπληρωθούν σωστά τα στοιχεία τους για το πιστοποιητικό στρατολογικής χρήσης)
  3. Συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Για την είσοδό σας στο Τμήμα Οδοντιατρικής είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας (χειρουργική μάσκα) και απαραίτητη η επίδειξη:

Α) πιστοποιητικού εμβολιασμού για όσους έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό για covid-19 τουλάχιστον προ δεκατεσσάρων (14) ημερών ή

Β) πιστοποιητικού νόσησης για όσους έχουν νοσήσει από covid-19 εντός των τελευταίων εκατόν ογδόντα (180) ημερών ή

Γ) βεβαίωσης για όσους έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid ή PCR) για κορωνοϊό έως 48 ώρες πριν την προσέλευσή τους για την εγγραφή.

Η ταυτοπροσωπία θα γίνει με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προσέλθετε είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο άτομο για την εγγραφή, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στα τηλ. 210746 1105, 1329,1121, 1140 και 1329 εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

 

                                                                            Από τη Γραμματεία του Τμήματος

                                                                                    Αθήνα, 19-11-2021