Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

03.10.2022

Εγγραφή εισαγομένων Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδ. έτος 2022-23

Από Γραμματεία Τμήματος

Καλούνται οι εισαγόμενοι στο Τμήμα Οδοντιατρικής φοιτητές της κατηγορίας Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 όπως προσέλθουν για την εγγραφή τους από την Τετάρτη 05-10-2022 μέχρι και την Δευτέρα 10-10-2022, κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού, δηλ. Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή  μεταξύ 11.00 π.μ. και 2.00 μ.μ., στη Γραμματεία του Τμήματος.

Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία.

Επισημαίνεται ότι οφείλουν να προσκομίσουν φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας, πιστοποιητικό γέννησης (μόνο οι άρρενες εισαγόμενοι) και μία(1) φωτογραφία.