Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

24.11.2023

Εγγραφή εισαγομένων φοιτητών με την κατηγορία αθλητών ακαδ. έτους 2023-24

Από Γραμματεία Τμήματος

 

Καλούνται οι εισαγόμενοι στο Τμήμα μας για το ακαδ. έτος 2023-24 φοιτητές με την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών να προσέλθουν, από τη Δευτέρα 27/11/2023 έως και την Τετάρτη 29/11/2023, και ώρα 11.00-14.00, στη Γραμματεία του Τμήματος για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπογεγραμμένη).
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άντρες, προκειμένου να συμπληρωθούν σωστά τα στοιχεία τους για πιστοποιητικό στρατολογικής χρήσης).
  4. Μια (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.