Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

30.09.2022

Εγγραφή επιτυχόντων, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Από Γραμματεία Τμήματος

                                                                  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι εισαγόμενοι στο Τμήμα Οδοντιατρικής φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 προερχόμενοι από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, να προσέλθουν για την εγγραφή τους από  Δευτέρα 03 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2022, κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή μεταξύ 11.00 π.μ. και 2.00 μ.μ., στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

                                    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.
Μαζί με την αίτηση εγγραφής οι επιτυχόντες υποβάλλουν:

Α) Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Β) Πιστοποιητικό γέννησης (για άρρενες μόνο).

Γ) Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας.