Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

27.03.2024

Εγγραφή πρωτοετών φοιτητών με τις ειδικές κατηγορίες ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους και κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων του αρθ. 79 Ν.4692/2020 για το ακαδ. έτος 2023-24

Από Γραμματεία Τμήματος

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των φοιτητών των ανωτέρω κατηγορίων στο Τμήμα  απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

 

  1.   Φωτοτυπία  αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2.    Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για άρρενες)
  3.    Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας

        *

 

από Παρασκευή 29/03/2024 έως και Δευτέρα 01/04/2024, στη Γραμματεία του Τμήματος,  κατά τις ώρες 11:00-14:00.

*Επισυνάπτεται η εγκύκλιος του ΥΠΠΑΙΘΑ που αφορά στην κατηγορία ομογενών υποτρόφων, ως προς τα επιπλέον απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρχεία:
F.153105159A5_22.09.2023.pdf1.4 M