Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

15.02.2017

Ειδοποίηση φοιτητών 6ου εξαμήνου για επικοινωνία με την Γραμματεία του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας

Από Γραμματεία Τμήματος

Οι φοιτήτριες με Α.Μ. 1451201400069 και 1451201400122 παρακαλούνται να επικοινωνήσουν

με τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας.

 

Η Γραμματεία του Εργαστηρίου