Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

07.03.2023

Εισαγωγή ομογενών υποτρόφων ακαδ. έτους 2022-23

Καλούνται οι εισαγόμενοι στο Τμήμα Οδοντιατρικής φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με την κατηγορία ομογενών υποτρόφων, να προσέλθουν για την εγγραφή τους από  Δευτέρα 13 Μαρτίου έως και Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023, κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή μεταξύ 11.00 π.μ. και 2.00 μ.μ., στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπουργική απόφαση, κατά το επισυναπτόμενο.
Επιπλέον υποβάλουν απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.