Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

27.02.2024

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Λόγω της συμμετοχής των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην απεργία την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024, η παρουσία των φοιτητών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες θα είναι προαιρετική καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όσον αφορά τη λειτουργία των επιμέρους Κλινικών και Εργαστηρίων, θα ισχύσουν όσα αναφέρονται στις ανακοινώσεις των αντιστοίχων Διευθυντών/Υπευθύνων.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Νικητάκης