Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

08.11.2022

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 (Νέα Ανακοίνωση)

Λόγω της επέκτασης του ωραρίου της στάσης εργασίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στα πλαίσια της απεργίας την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, η συμμετοχή των φοιτητών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες θα είναι προαιρετική καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όσον αφορά τη λειτουργία των επιμέρους Κλινικών και Εργαστηρίων, θα ισχύσουν όσα αναφέρονται στις ανακοινώσεις των αντιστοίχων Διευθυντών/Υπευθύνων.


Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Νικητάκης