Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

26.09.2022

Ενάρξεις μαθημάτων 1ου εξαμήνου 2022-23

Από Γραμματεία ΕΠΠΣ

Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλες οι ημερομηνίες έναρξης των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του 1ου εξαμήνου μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ

Ανατομική Ι: Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 1 μ.μ. αμφ. ΝΑΑΟ

Βιολογία: Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 9 π.μ. στο αμφ. ΝΑΑΟ

Βιοστατιστική: Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10 π.μ. στο αμφ. ΝΑΑΟ

Γενετική:  Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10 π.μ. στο αμφ. ΝΑΑΟ

Γενική Ιστολογία και Εμβρυολογία: Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022  και ώρα 2 μ.μ. στο αμφ. ΝΑΑΟ

Εισαγωγή στην Οδοντιατρική και Ιστορία της Οδοντιατρικής: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11 π.μ. στο αμφ ΝΑΑΟ.

Πρώτες Βοήθειες: Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022  και ώρα 11 π.μ. στο αμφ. ΑΕΠ