Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

16.04.2018

Εναρξη σεμιναρίων – παραδόσεων – εργαστηρίων μαθημάτων Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ακαδ. έτους 2017-2018.

Από Γραμματεία Κλινικής

 

6o ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ: Έναρξη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/04/18, 09.00-10.00 ΑΕΠ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: Έναρξη ΔΕΥΤΕΡΑ 16/4,  ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΒΕΥΟ
Κάθε Δευτέρα: ΟΜΑΔΑ Γ (13.00-15.00) και ΟΜΑΔΑ Δ (15.00-17.00)
Κάθε Τετάρτη: ΟΜΑΔΑ Β (13.00-15.00) και  ΟΜΑΔΑ A (15.00-17.00)
SOS: Λόγω συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις του μαθήματος «Οδοντιατρική Αναισθησία» την ΤΕΤΑΡΤΗ 18/04/2018, η αναπλήρωση του εργαστηρίου θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 30/05/2018.

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ Ι
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: Έναρξη ΤΡΙΤΗ 17/04/18
Κάθε Τρίτη & Πέμπτη (ΣΕΜ) 14.00-15.00 (Ο-Α,Γ), 15.00-17.00 (Ο-Β,Δ) (ΝΑΑΟ)
Κάθε Τρίτη (ΕΡΓ) 13.00-15.00 (Ο-Γ) & 15.00-17.00 (Ο-Α) (ΓΕΥΟ)
Κάθε Πέμπτη (ΕΡΓ) 13.00-15.00 (Ο-Β) & 15.00-17.00 (Ο-Δ) (ΓΕΥΟ)

8o ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ: Έναρξη ΔΕΥΤΕΡΑ 16/04/18, 11.00-12.00 ΑΔΑΟ
Κάθε Δευτέρα (Ο-Δ),Τρίτη (Ο- Α), Τετάρτη (Ο- Γ), Πέμπτη (Ο- Β)

ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ: Έναρξη ΤΕΤΑΡΤΗ 18/04/18, 08.00-10.00 ΑΕΠ
Κάθε Τετάρτη 8-10 π.μ.   

10o ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ: Έναρξη ΔΕΥΤΕΡΑ 16/04/18, 14.00-15.00 ΑΔΓΟ
Δευτέρα: Ομάδα Β,Τρίτη: Ομάδα Α, Tετάρτη: Ομάδα Γ,  Πέμπτη: Ομάδα Δ     

ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ: Έναρξη ΔΕΥΤΕΡΑ 16/04/18, 13.00-14.00 ΑΔΒΟ
Δευτέρα: Ομάδα Δ,Τρίτη: Ομάδα Β, Tετάρτη:Ομάδα Α, Πέμπτη: Ομάδα Γ