Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

11.03.2021

Ενημέρωση από Γραμματεία Φαρμακολογίας

Από Γραμματεία Τμήματος

Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα οι διδάσκοντες του μαθήματος  δέχονται οχλήσεις για  θέματα που αφορούν εξετάσεις, βαθμολογίες κλπ. και μάλιστα στο προσωπικό τους κινητό τηλέφωνο και συχνά σε ακατάλληλες ώρες, γεγονός που θεωρείται απαράδεκτο, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι για οποιοδήποτε θέμα που αφορά το μάθημα οι φοιτητές/τριες μπορούν  να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Γραμματεία του Εργ. Φαρμακολογίας